Aktivitetsplan 2021

Aktiviteter 2021

Aktivitetsplanen for 2021 er veldig usikker. Dette pga koronaviruset som vi mange nå er merket av.  Vi har på vår aktivitetsplan for denne våren og sommeren mange spennende aktiviteter. Disse vet vi ikke om vi kan avholde, men vi kommer tilbake til det når situasjonen er under kontroll. Vi forholder oss til smittevernlegens råd og vil i fremtiden ta hans forslag til etterretning når det gjelder arrangement i sentrum.

Kulturbyen Haugesund

Haugesund byr stadig på spennende konserter, utstillinger og show! Trykk her for full oversikt, eller se her.

Cruise

P.g.a. Koronasituasjonen blir det nok dessverre ingen cruisetrafikk i Haugesund i overskuelig fremtid.

 

Bilde tatt av: Kurt Musje