Haugesund Sentrum
Haugesund

Hagland Eiendom

Smedasundet 97B, Haugesund, Norge

Hagland Eiendom driver kjøp, forvaltning, utvikling og salg av eiendommer, primært i Haugesundregionen.

Vi eier alene og i fellesskap med andre eiendommer med et samlet areal på over 40.000 m², fordelt på kontorer, butikklokaler og leiligheter. Vi tilstreber høy standard på bygg og vedlikehold.

Hagland Eiendom er opptatt av å legge forholdene til rette for alle våre leietagere gjennom skreddersydde arealløsninger og god og effektiv oppfølging.

52 70 12 00

Hagland Eiendom

Smedasundet 97B, Haugesund, Norge

Mandag - fredag 08.00-16.00

52 70 12 00

hagland.com

Haugesund Sentrum Næringsdrift AS

Strandgata 171, 5525 Haugesund

post@haugesundsentrum.no