Haugesund Sentrum
Haugesund

Haugesund Kaffilab

Skjoldavegen 5, Haugesund, Norge

For et lokalt mikrobrenneri og en importør å finne sammen, er kanskje ikke spesielt overraskende. Kaffebransjen bygger tross alt på godt samarbeid fra bonde til ferdig brygg.

I samarbeid har vi derfor valgt å slå oss sammen om et felles lokale til både å brenne kaffe, bygge marked og lære allmennheten enda mer om det fantastiske mørke brygget.

Haugesund Kaffilab er derfor igang med egne kaffeproduksjoner. Vi brenner og forhandler bønner av høy kvalitet, med god sporbarhet. Kriteriene vi velger kaffe etter bunner i kompetanse og et ønske om å kunne stå for de etiske og moralske aspektene ved handel. Aspekter som lønn for gårdsarbeidere, miljø, regnskog og andre sosiale faktorer spiller inn når vi skal ta en avgjørelse om det er en kaffe vi kan stå for.

Haugesund Kaffilab er et lite og lokalt brenneri, som brenner for sentrumshandelen. Vi har derfor valgt å ha våre produksjon og utsalgslokaler sentralt. Ta gjerne kontakt om det skulle være noe vi kan hjelpe med!

Haugesund Kaffilab

Skjoldavegen 5, Haugesund, Norge


94842500

Haugesund Sentrum Næringsdrift AS

Strandgata 171, 5525 Haugesund

post@haugesundsentrum.no