Haugesund Parkering

Haugesund Parkering — Vis kart

Mandag - fredag 08.00-16.00

Parkeringen i Haugesund kommune er driftet av et eget selskap, Haugesund Parkering Drift as, som ble opprettet etter vedtak i bystyret 04.10.2006.

Det er rundt 2300 kommunale parkeringsplasser i sentrum. 1200 av disse er gratis hele døgnet og befinner seg både i sentrum og på Flotmyr-, Revahall- og Stadionområdet. I tillegg har sentrum ca. 500 korttidsplasser hvor du kan stå gratis fra 15 minutter til 2 timer.

Haugesund kommune har 720 avgiftsbelagte parkeringsplasser fordelt på 2 parkeringshus, uteplasser og kantparkering. Avgiftstiden er 8-15 på hverdager og 8-12 på lørdager. Betaler du på automat er prisen 10,- kroner per time.

Det er også mulig å få kjøpt årskort eller månedskort for kommunale plasser på kommunens servicesenter i Kirkegt. 85.

Søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede får du ved henvendelse til kommunens servicesenter.