Haugesund Sentrum
Haugesund

Haugesund Sparebank

Haraldsgata 115, Haugesund, Norge

Lokal, nær og personlig

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928, og er i dag den eneste lokale sparebanken i Haugesund. Banken har også kontorer på Bømlo, i Tysvær og i Vindafjord.
Banken har i dag over 70 ansatte fordelt på 8 kontor i disse kommunene.

Visjonen vår er "lokal, nær og personlig" og forretningsideen er at "Banken skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring. Banken skal drive etter sunne økonomiske prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet".

Personkundemarkedet er vårt hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester. Andre viktige markedsområder er små og mellomstore bedrifter, kommuner, institusjoner, foreninger og lag.

Våre styrke er å yte god personlig service. Vi har faglig dyktige ansatte og gode rådgivere som er klare til å hjelpe deg.

Per 01.01.2014 har banken ca 8,3 milliarder i forvaltningskaptial.

Banken er en viktig bidragsyter til lokale lag og foreninger. I 2013 ble over 10 millioner i sponsorstøtte fordelt på rundt 150 lag og foreninger i bankens område. I tillegg delte banken ut 2 millioner fra bankens gavefond til ulike almennyttige formål.

03240

Haugesund Sparebank

Haraldsgata 115, Haugesund, Norge

Man-ons og fredag: 08.15 - 15.30
Torsdag: 08.15 - 17.00
Lørdag: Stengt

03240
post@haugesund-sparebank.no
https://haugesund-sparebank.no

Haugesund Sentrum Næringsdrift AS

Strandgata 171, 5525 Haugesund

post@haugesundsentrum.no