Vanadis Velferd

Vanadis Velferd — Vis kart

Haraldsgata 190, Haugesund, Norge

Mandag - fredag kl. 08.00-16.00

Vårt mål er å bidra til at flere kan bo lengre hjemme uten å måtte flytte inn i omsorgsbolig eller på sykehjem. Det vil vi bidra til ved å tilby gode hjemmetjenester og etter hvert tilpassede boliger med tjenestetilbud og aktiviteter. Vi ser for oss å være et supplement til tjenester som kommunene tilbyr sine innbyggere.

Vi skal bli en nasjonal aktør med base i Haugesund og Oslo.

Vi tilbyr i dag tjenester i Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Sveio her lokalt.

Vanadis Velferd driver i dag med tre konsepter;

Hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjemmehjelp og renhold
Brukerstyrt Personlig Assistanse
Ulike botilbud til eldre, som f.eks seniorpensjonat med tjenester
Vi skal etablere, eie, selge, leie ut og drifte ulike boligkonsepter som gjør det enklere for ulike brukere å bli boende hjemme lengre. Det kan være bofellesskap, moderne leiligheter, spesialtilpassede boliger og omsorgsboliger. Vi har allerede overtatt et seniorpensjonat i Moss kommune som vi eier og driver. Sjekk ut www.solitun.com Og flere skal det bli rundt omkring i landet. Her tilbyr vi gode rom med egne bad, frokost, lunsj, middag og kvelds, bemanning, rengjøring, assistanse, trygghet og felles sosialt samvær. Vanadis Velferd tror kampen mot utrygghet og ensomhet kan løses ved å etablere denne type seniorboliger.

Vi tror at eldreomsorgen blir bedre ved at flere tilbyr tjenester. Vi er glad for at kommunene ønsker oss velkommen.

Vanadis Velferd skal tilby våre tjenester basert på våre verdier Oppmerksomhet, omtanke og respekt.

Du finner med informasjon om oss på www.vanadisvelferd.no og på Facebook. Vi håper du liker informasjonsfilmen om oss som du også finner der.