Låne Standplass

Ønsker du å låne standplass i Haugesund sentrum?

Vi låner ut plass til både bedrifter, privatpersoner, frivillige lag og organisasjoner. Hos oss kan du låne stand i store deler av sentrum under større arrangementer som Kremmerdagene, 17. mai, Prikkedagene, Sildajazz og Filmfestivalen. Vi låner også ut boden vår på Landsmannstorget alle dager gjennom hele året.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at Haugesund kommune har ansvar for utlån av standplass hele året utenom de store arrangementene som nevnt ovenfor.  Dette gjelder ikke boden på Landmannstorget (Steinparken). For søknad til kommunen se her. Hvis du ønsker å lage til en aktivitet, så kan vi være behjelpelig med å sende søknad. Send oss en mail, så ser vi hva vi kan få til sammen.

Bod på Landmannstorget (Steinparken) 2018

Boden låner vi ut gratis til frivillige lag og organisasjoner. Boden koster kr. 500 pr. dag å leie for kommersiell virksomhet.

For lån av bod på Landmannstorget (Steinparken) og / eller standplass

Ta kontakt med Geir Jakobsen

E: geir@haugesundsentrum.no
M: 958 40 999